FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

अनलाईनबाट फर्म भर्ने उम्मेलवारहरुले यस लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकाको आन्तरिक राजश्व खाता ग–१–१ को खाता नं.१०३००१००५०७२२ , मेगा बैंक मा राजश्व दाखिला गरि नगदी भोचर फर्म सँग संलग्न गर्नुहुन जानकारी गराईन्छ ।

करारमा सेबा लिने सम्बन्धी सूचना

आ.व. २०७७/७८ को सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा

Pages