FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
वडा नं. ७ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता तेस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली ७९/८० Wednesday, April 12, 2023 - 15:15 PDF icon ward no 7.pdf
वडा नं. ६ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता तेस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली ७९/८० Wednesday, April 12, 2023 - 15:14 PDF icon ward no 6.pdf
वडा नं. ५ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता तेस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली ७९/८० Wednesday, April 12, 2023 - 15:14 PDF icon ward no 5.pdf
वडा नं. ४ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता तेस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली ७९/८० Wednesday, April 12, 2023 - 15:13 PDF icon ward no 4.pdf
वडा नं. ३ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता तेस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली ७९/८० Wednesday, April 12, 2023 - 15:13 PDF icon ward no 3.pdf
वडा नं. २ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता तेस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली ७९/८० Wednesday, April 12, 2023 - 15:12 PDF icon ward no 2.pdf
वडा नं. १ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता तेस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली ७९/८० Wednesday, April 12, 2023 - 15:10 PDF icon ward no 1.pdf
वडा नं. ७ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली ७९/८० Wednesday, April 12, 2023 - 14:45 PDF icon ward 7...2nd installment.pdf
वडा नं. ६ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली ७९/८० Wednesday, April 12, 2023 - 14:44 PDF icon ward 6....2nd installment.pdf
वडा नं. ५ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली ७९/८० Wednesday, April 12, 2023 - 14:44 PDF icon ward 5...2nd installment.pdf

Pages