FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धमा

राजस्व असुलीको ठेक्का सम्बन्धी सुचना

यस लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकाको कार्यालय द्धारा सहजकर्ताहरुको छनौटको लागि २०७८/४/१८ गते प्रकाशित सूचनामा लिखित र अन्तरवार्ताको मिति २०७८/४/२४ हुनुपर्नेमा २०७८/४/२७ हुन गएकोले उक्त त्रुटी सच्चाईएको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ

Pages