FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

एम. आई.एस अपरेटर छनौटको लागि प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सुची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

स्वीकृत/अस्वीकृत नामावलीको सूची तथा अन्तर्वार्ता एवम प्रयोगात्मक परिक्षाको कार्यक्रम सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

विज्ञापन नं. ०८-२०७९/८० रोलर चालक पदको प्रयोगात्मक तथा अन्र्तवार्ता सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

Pages