FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकाको उर्जा विकास समन्धी निर्देशिका,२०७७ ७८/७९ 05/25/2022 - 13:03 PDF icon Regulations and directives 2-69-86.pdf
लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकाको एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७७ ७८/७९ 05/25/2022 - 12:58 PDF icon Regulations and directives 2-29-67.pdf
लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि,२०७७ ७८/७९ 05/25/2022 - 12:46 PDF icon Regulations and directives 2-15-28.pdf
लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकामा ''घ'' वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि,२०७७ ७८/७९ 05/25/2022 - 12:40 PDF icon Regulations and directives 2-3-13.pdf
लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकामा एफ.एम.रेडियो(व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि,२०७७ ७८/७९ 05/25/2022 - 12:15 PDF icon Regulations and directives 1-295-317.pdf
लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका,२०७७ ७८/७९ 05/25/2022 - 12:12 PDF icon Regulations and directives 1-271-294.pdf
लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकाको कार्य सम्पादन नियमावली,२०७७ ७८/७९ 05/25/2022 - 12:10 PDF icon Regulations and directives 1-253-269.pdf
लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकाको कार्य विभाजन नियमावली,२०७७ ७८/७९ 05/25/2022 - 12:07 PDF icon Regulations and directives 1-211-252.pdf
लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकाको शिक्षा नियमावली,२०७७ ७८/७९ 05/25/2022 - 12:05 PDF icon Regulations and directives 1-113-210.pdf
लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकाको घर बहाल कर व्यवस्थापन समन्धी कार्यविधि,२०७७ ७८/७९ 05/25/2022 - 12:02 PDF icon Regulations and directives 1-91-111.pdf

Pages